top of page

Tak til sponsorer for støtte til Elskovsdrikken 2023:

• Brebøl Fonden • William Demant Fonden • Dansk Solistforbund • Velux Fonden • Knud Højgårds Fond 

• Kultur- og brandingpuljen (Odsherred Kommune) • 15. juni Fonden • Dansk Kapelmesterforening 

• Anneberg Kulturpark • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

• A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Vi søger økonomisk hjælp til events og arrangementer – samt udstyr og beklædning.

Dit navn/logo vil komme her på hjemmesiden og blive nævnt i programmer og plakater.

HOVEDSPONSOR:

Odsherred Kommune

dof-logo.jpg

Støttet af DOF's musikpulje.

bottom of page