top of page

Øvefiler Nytårskoncert 2024 / "Ven med Wagner"

Her finder du en kort vejledning til øvefiler via MuseScore. Fungerer bedst på computer, PC eller Mac.

Når du har trykket på den røde box "Lydfiler", kommer du til en hjemmeside

som hedder musescore.com.

Her trykker du på <Log in> i øverste højre hjørne i den blå bjælke.

Herefter logger du ind med følgende:

Email or username: provinsen

Password: Verdi1813

Så skulle der gerne stå "provinsen" i bjælken øverst til højre.

Det trykker du på, og vælger "My Scores".

Nu ser du til venstre et lille nodeark og en titel.

Du trykker enten på nodearket eller titlen for at åbne noden.

Nu kan du afspille noden ved at trykke på den sorte afspilningspil øverst til venstre.

Hvis du vil justere på styrken af stemmerne skal du trykke på mixeren:

Her skal du vælge "Synthesizer" i stedet for "Musescore Audio"

Så får du mulighed for at styre stemmerne, enten ved at skrue op eller ned for de

enkelte stemmer eller ved at vælge "Solo". Du kan godt vælge flere "Solo" samtidig.

Mixer Musescore.JPG
bottom of page